Å ro stille over vatnet

Variasjoner over mann med katt 7. – 29.mai 2016

invitasjon_arendalkunstforening

UNILLUMINATED WATER: Åpning fredag 27. februar kl.18, Galleri Christinegaard

UNILLUMINATED WATER
Det ender med lys
i det øyeblikket den opphører, er verden klar og overskuelig
Når det skjer, da har alt blitt det det har blitt
Omstendighetene kan ha vært gunstige eller ugunstige;
på samme måte som dyr gjør som de gjør, har man gjort hva man har gjort

Det begynte i mørke, mørkt vann
Overflaten lukket langt over hodet
Tiden etter at mørket trakk seg tilbake ble brukt til å fylle tomrommet det etterlot seg. Noen ble gammel, så gammel, og lærte seg at gremmelsen over å ha blitt forlatt av den ene, vil erstattes av gremmelsen over å bli forlatt av den andre. Og så videre og så videre og så videre
Himmelen er luften ovenfor midjen, alt nedenfor er grumsete, uutgrunnelig

Unilluminated Water

Unilluminated Water er en utstilling med arbeider av Lisa Him-Jensen og Ragnhild Ohma. Utstillingen består av papir, dikt og maleri som skildrer menneskelige forvandlingsfaser, faktiske og følelsesmessige.

For mer informasjon: lisahimjensen.com, lisajaninahimjensen.com, ragnhildohma.no og galleri.christinegaard.no.

UNILLUMINATED WATER
It ends with light
the moment it expires, the world becomes clear and coherent
At that point, all has become what it has become
The circumstances may have been favorable or unfavorable;
the same way animals do as they do, one has done what one has done

It began in darkness, dark water
closing above the head
After the darkness receded, years were spent filling the emptiness it left behind. Someone got old, so very old, and learnt that the sadness that comes with the leaving of one lover will be replaced by the sadness in the leaving of the next one. And so on and so on and so on
Heaven is the air above the waistline, everything below is murky, unknowable

Unilluminated Water is an exhibition of works by Lisa Him-Jensen and Ragnhild Ohma. The exhibition consists of poetry, painting and paper, all of which reflects on human phases of transformation, factual and emotional.

 More information: lisahimjensen.com, lisajaninahimjensen.com and ragnhildohma.no.

Information about the exhibition can be found here: galleri.christinegaard.no.

Odds, gruppeutstilling i Odda 10.-13.oktober

Separatutstilling på Galleri Langegården

Bladen blir mull

Åpning av Separatutstilling på Galleri Langegården 14.januar.

© 2011 Ragnhild Ohma. All rights reserved.